Gmina Dubeninki położona w powiecie gołdapskim, jest najbardziej wysuniętą na północny wschód gminą województwa warmińsko – mazurskiego.

Od strony zachodniej graniczy z gminą Gołdap, zaś od południa i wschodu z trzema gminami należącymi do powiatu suwalskiego, województwa podlaskiego. Gminami tymi są kolejno: Filipów, Przerośl i Wiżajny.

Północna granica gminy Dubeninki pokrywa się z 20-kilometrowym odcinkiem granicy polsko-rosyjskiej (Obwodem Kaliningradzkim). Przy wschodnim krańcu tego odcinka znajduje się tzw. trójstyk czyli miejsce, gdzie spotykają się granice trzech państw – Polski, Rosji i Litwy.

Czytaj więcej
Park podworski w Bludziach

Park podworski w Bludziach

Ten zabytkowy park, położony na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, cechuje urozmaicona rzeźba terenu i bogaty gatunkowo drzewostan.

Więcej
Cmentarze Dubeninki

Cmentarze Dubeninki

Gmina Dubieninki może pochwalić się imponującą liczbą występujących w niej cmentarzy. Z niektórych z nich pozostały jedynie szczątki, dziś służące wyłącznie do zwiedzania.

Więcej
Rezerwat przyrody w gminie Dubeninki

Rezerwat przyrody w gminie Dubeninki

Na terenie parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej, na powierzchni ponad 35 hektarów, znajduje się rezerwat przyrody Czerwona Struga.

Więcej
Inwestycje w Dubeninkach

Inwestycje w Dubeninkach

W gminie Dubeninki na lata 2016-2025 planowanych jest bardzo wiele inwestycji. Między innymi z zakresu rozwoju turystyki oraz ochrony środowiska naturalnego.

Więcej
Miasto z historią

Miasto z historią

Kościoły w Dubeninkach mają bardzo ciekawą historię. Szacuje się, że pierwszy kościół powstał tu już w 1620 roku.

Więcej
Historia gminy

Historia gminy

Obszary należące obecnie do gminy Dubeninki nie były zasiedlone aż do końca epoki brązu (VII w p.n.e.). Pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się dopiero w II i III w n.e., kiedy to rozpoczął się proces kształtowania plemion zachodniobałtyckich.

Więcej