Od strony zachodniej graniczy z gminą Gołdap, zaś od południa i wschodu z trzema gminami należącymi do powiatu suwalskiego, województwa podlaskiego. Gminami tymi są kolejno: Filipów, Przerośl i Wiżajny.

Północna granica gminy Dubeninki pokrywa się z 20-kilometrowym odcinkiem granicy polsko-rosyjskiej (Obwodem Kaliningradzkim). Przy wschodnim krańcu tego odcinka znajduje się tzw. trójstyk czyli miejsce, gdzie spotykają się granice trzech państw – Polski, Rosji i Litwy.

Od strony zachodniej graniczy z gminą Gołdap, zaś od południa i wschodu z trzema gminami należącymi do powiatu suwalskiego, województwa podlaskiego. Gminami tymi są kolejno: Filipów, Przerośl i Wiżajny. Północna granica gminy Dubeninki pokrywa się z 20-kilometrowym odcinkiem granicy polsko-rosyjskiej (Obwodem Kaliningradzkim). Przy wschodnim krańcu tego odcinka znajduje się tzw. trójstyk czyli miejsce, gdzie spotykają się granice trzech państw – Polski, Rosji i Litwy. Jest gminą atrakcyjną turystycznie, słynącą z licznych rezerwatów przyrody i przebiegających tu szlaków turystycznych. Wynika to z ukształtowania powierzchni, dużego udziału lasów, rozległej powierzchni wód i rzeźby terenu.
(Fot.Zabytkowe mosty w Stańczykach / Fot. By Honza Groh (Jagro) - CC BY-SA 3.0)