Jednym z celów strategicznych gminy na lata 2016-2025 jest poprawa stanu zaopatrzenia w wodę. W związku z tym planowane są liczne inwestycje, np. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kiepojcie, Kiepojcie-Łoje oraz Żytkiejmy-Osada Leśna.

W Dubeninkach i Żytkiejmach będzie przeprowadzona modernizacja sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa ma być wybudowana we wsi Kramnik.

Oczyszczalnia ścieków
Kolejnym celem strategicznym gminy jest poprawa stanu odprowadzania ścieków. W związku z tym w Żytkiejmach powstanie oczyszczalnia ścieków. Natomiast biologiczne oczyszczalnie ścieków mają zostać wybudowane w: Deguciach, Wobałach, Przerośli Gołdapskiej, Bludziach oraz Kociołkach. Planowana jest również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach o zabudowie kolonijnej.

Drogi do budowy
Budowa i modernizacja dróg gminnych to jeszcze jeden cel strategiczny. W Dubeninkach modernizacja drogi planowana jest na ul. Kajki i Krótkiej, w Żytkiejmach natomiast przy ulicach Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej oraz Szkolnej. Realizowana będzie też zmiana nawierzchni następujących dróg: Skajzgiry, Pluszkiejmy–Czarnowo Wlk–granica gminy, Meszno –Pluszkiejmy, Budwiecie–Rogajny, Kiepojcie –Tuniszki, Kociołki-Czarne, Kiekskiejmy–Lenkupie, Degucie-Kiekskiejmy, Dubeninki-Łoje oraz Wobały –Przesławki.

W planach jest również poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych, w tym np. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.