Park podworski w Bludziach wchodził w skład majątku ziemskiego. Został założony najprawdopodobniej w połowie XIX wieku i zajmuje powierzchnię 0,76 ha. Na jego terenie znajdował się kiedyś drewniany dwór, który został rozebrany w czasach powojennych.
W czasach świetności tego majątku dworsko-parkowego utworzony był również staw młyński, obecnie na jego miejscu znajdują się podmokłe łąki. Młyn wodny na rzece Bludzi niestety również nie zachował się do czasów obecnych. Przetrwało natomiast kilka budynków gospodarczych, które można oglądać podczas spaceru po parku.

W 1987 roku park został wpisany do rejestru zabytków ze względu na bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. W 2014 roku, z inicjatywy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, park został poddany rewitalizacji, dzięki czemu w dużym stopniu został przywrócony jego pierwotny wygląd. Odtworzono przebieg większości dawnych alejek, wyeksponowano starodrzew parkowy oraz osie widokowe, zaprojektowano także nowe nasadzenia drzew charakterystycznych dla dawnych założeń parkowych.

Obecnie drzewostan parkowy tworzą m.in. dęby, lipy, świerki, jesiony, buki, jawory, klony, brzozy, topole i kasztanowce. Wśród krzewów można odnaleźć m.in. kalinę, kruszynę, irgę i śnieguliczkę. Jedną z większych atrakcji parku jest, rosnący na wzniesieniu, potężny dąb szypułkowy - „Dworzanin”, którego obwód sięga ponad 400 cm. Jest on pomnikiem przyrody.
(MM)